Druge objave - Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin


Datum objave:
20.03.2018
Datum zaključka:
11.04.2018
Status:
Zaključen

Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/256, k.o. Trzin:

- Javna dražba

- Izjava o omejitvi poslovanja s povezanimi osebami

- obrazec za prijavo na dražbo

 

- vzorec pogodbe

 

Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 866/22, k.o. Trzin:

- Javna dražba

- Izjava o omejitvi poslovanja s povezanimi osebami

- obrazec za prijavo na dražbo

- vzorec pogodbe