Druge objave - Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR


Datum objave:
28.09.2020
Status:
Veljaven

Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR.