Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - prva obravnava


Datum objave:
23.09.2019
Datum zaključka:
08.10.2019
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do torka, 8. 10. 2019.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.