Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek


Datum objave:
06.10.2017
Datum zaključka:
18.10.2017
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.