Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega pri


Datum objave:
06.12.2017
Datum zaključka:
19.12.2017
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do 19.12.2017.