Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr.


Datum objave:
05.02.2018
Datum zaključka:
13.02.2018 do 14:00
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do 13.02.2018.

Datoteke

Gradivo