Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o turistični taksi - druga obravnava


Datum objave:
08.06.2018
Datum zaključka:
19.06.2018
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do torka, 19.06.2018.