Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o turistični taksi - prva obravnava


Datum objave:
16.04.2018
Datum zaključka:
24.04.2018
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do 24.04.2018.

Datoteke

Gradivo