Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Odlok o koncesiji za gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-2. obrav.


Datum objave:
07.06.2019
Datum zaključka:
18.06.2019
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do torka, 18. 6. 2019.