Razpisi in objave


Javna naročila - Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PGD/PZI/PID dokumentacije- gradnja javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode


Datum objave:
06.12.2017
Datum zaključka:
18.12.2017
Status:
Zaključen

Naročnik Občina Trzin pristopa k pridobivanju ponudb za izdelavo PGD/PZI/PID dokumentacije za gradnjo javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode v skladu z Navodili o oddaji evidenčnih javnih naročil (EJN) št. 4303-0018/2013-1 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe št. 4303-0018/2013-2 z dne 18. 1. 2016.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 18. 12. 2018.

V primeru izpolnjevanja pogojev (strokovna usposobljenost in referenci) in zainteresiranosti po sklenitvi posla vas vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

Povabilo k oddaji ponudbe!