Druge objave - Poziv javnosti k podajanju pripomb in predlogov k nastajanju novega lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin


Datum objave:
27.09.2021
Datum zaključka:
04.10.2021
Status:
Zaključen

Občina Trzin pripravlja nov Lokalni energetski koncept občine (LEK). Na podlagi lokalnega energetskega koncepta se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Da bi pripravili najboljšo možno različico koncepta, usmerjevalna skupina in izdelovalec, podjetje Envirodual d.o.o., v nastanek tega vključujeta tudi zainteresirano javnost. Pripombe in predlogi za morebitne dopolnitve lokalnega energetskega koncepta se na priloženem obrazcu pošljejo na elektronski naslov info@trzin.si ali po pošti na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do ponedeljka 4. 10. 2021.

Po javni obravnavi bo izdelovalec lokalnega energetskega koncepta v sodelovanju z usmerjevalno skupino obravnaval pripombe in predloge. Naslednji korak bo posredovanje koncepta v pregled na Ministrstvo za infrastrukturo, na seji Občinskega sveta pa bo predstavljen predvidoma novembra 2021.

Osnutek novega Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin si lahko ogledate tukaj.

Obrazec za podajanje pripomb.