Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava


Datum objave:
05.02.2021
Datum zaključka:
12.02.2021
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do petka, 12. 2. 2021.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.