Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava


Datum objave:
12.03.2021
Datum zaključka:
19.03.2021
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do petka, 19. 3. 2021.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.