Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava


Datum objave:
08.05.2020
Datum zaključka:
15.05.2020
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu aktu lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do petka, 15. 5. 2020.

Obrazec za podajanje pripomb/predlogov.