Javni razpisi - Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017


Datum objave:
20.10.2017
Status:
Veljaven

Tabela-Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017

 

Ime in priimek športnika

 status športnika-razvid OKS

 točke

 sredstva v EUR (bruto)

Krešo Keresteš

 Svetovni razred

    1.200  

               1.090,91  

 Jošt Zakrajšek

 Mednarodni razred

    1.000 

                  909,09   

SKUPAJ

 

    2.200 

               2.000,00