Javni razpisi - Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev


Datum objave:
05.03.2018
Status:
Veljaven

Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti.

Prejemniki sredstev:

Naziv društva/organizacije

točke

Znesek sofinanciranja v EUR 2018

Društvo diabetikov Domžale

590

884,28

DU Žerjavčki

640

959,21

Župnijska Karitas Trzin

1540

2.308,11

Jesenski cvet

790

1.184,03

LIPA

510

764,37

Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine

 200,00

Združenje multiple skleroze Slovenije                

200,00

SKUPAJ

4530

           6.500,00