Razpisi in objave


Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov - Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del


Datum objave:
07.12.2017
Datum zaključka:
19.12.2017
Status:
Zaključen

Pripombe in predloge k predlaganemu odloku lahko oddate na elektronski naslov: info@trzin.si ali na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, do 19.12.2017.

Datoteke

Gradivo