Druge objave - Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin


Datum objave:
27.07.2020
Datum zaključka:
09.11.2020
Status:
Zaključen

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRZIN

Občina Trzin v času od ponedeljka 27. 7. 2020 do vključno ponedeljka 9. 11. 2020 sprejema pobude za tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin – 3SD OPN.

Priloge:

  1. Povabilo k zbiranju pobud
  2. Obrazec za podajo pobud - word in pdf
  3. Besedilo veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013, 6/2013, 3/2016, 2/2018 in 6/2020).
  4. Prikaz namenske rabe prostora iz izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin.