Videi

1. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 12. 12. 2018

DNEVNI RED:
1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trzin o izidu volitev občinskih svetnikov in o izidu volitev župana v Občini Trzin;
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;
3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;
4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
5. Slovesna izjava;
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.