Videi

22. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 18.10.2017

DNEVNI RED 22. redne seje :
1. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - druga obravnava;
2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin – prva obravnava;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale – skrajšani postopek;
5. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2018;
6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2018;
7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017;
8. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin;