Videi

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15.11.2017

DNEVNI RED 3. izredne seje:
1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
2. Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje.