Videi

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14.05.2018

DNEVNI RED 4. izredne seje:
1. Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del;
2. Dogovor o skupni pripravi Regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin, I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa.