Videi

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21.05.2018

DNEVNI RED 5. izredne seje:
1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del;
2. Stališče Občinskega sveta v zvezi s pripombami občanov glede umeščanja pokopališča, podanimi v času javne razgrnitve.