Videi

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22.8.2018

DNEVNI RED 6. izredne seje:
1. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije.