www.trzin.si/Občinska volilna komisija
Sobota, 10.oktober 2015

Občinska volilna komisija

Člani občinske volilne komisije:

  1. Biserka ČIČEROV, predsednica
  2. Anton JEROVŠEK, namestnik predsednice
  3. Jože KOSMAČ, član
  4. Majda BUDA, članica
  5. Mateja ERČULJ, članica
  6. Petra ZABRET, namestnica
  7. Sabina ZUPAN, namestnica
  8. Olga STOPAR, namestnica
Tajnik Občinske volilne komisije: Polona Gorše Prusnik, tel. št. 01 564 45 44 ali 01 564 45 43

Lokalne volitve 2010 (10. in 24.oktober 2010)
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si