Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Volilna komisija
Četrtek, 21.avgust 2014

Volilna komisija

Lokalne volitve 2010 (10. in 24.oktober 2010)

IZIDI ŽUPANSKIH VOLITEV – DRUGI KROG 24.10.2010
(uradni rezultati):

UDELEŽBA - 24.10.2010 drugi krog volitev župana: 59,13%

Anton Peršak
930
52,63%
Valentin Kolenc
837
47,37%

IZIDI ŽUPANSKIH VOLITEV – PRVI KROG 10.10.2010
(uradni rezultati):

UDELEŽBA – 10.10.2010: 59,18%

Frane Mazovec
160
9,10%
Anton Peršak
841
47,81%
Milica Erčulj
133
7,56%
Romeo Podlogar
105
5,97%
Valentin Kolenc
520
29,56%

IZIDI VOLITEV (uradni rezultati):

1
Ivan NOVAK Liberalna demokracija Slovenije
2
Peter LOŽAR Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
3
Jožefa VALENČAK Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
4
Rok FLORJANČIČ Slovenska demokratska stranka
5
Valentin KOLENC Lista Trzin je naš dom
6
Barbara SRŠEN Lista Trzin je naš dom
7
Peter PELAN Lista Trzin je naš dom
8
Milica ERČULJ Slovenska demokratska stranka
9
Romeo PODLOGAR Za zeleni Trzin
10
Frane MAZOVEC Trzinci
11
Anton PERŠAK Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
12
Milan KARČE Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
13
Judita ŠLIBAR Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si