Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Volitve
Petek, 29.avgust 2014

Volitve

2014

Lokalne volitve 2014 - kandidiranje in obrazci - povezava na spletno stran Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-in-obrazci-lokalne-volitve-2014

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Trzin

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Trzin

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve župana Občine Trzin v letu 2014

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, članov volilnega odbora in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2014

Pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanje so določeni v Odloku o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju občine Trzin.

Sklep o objavi volilnih oglasov v času volilne kampanje v glasilu Odsev.

Sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik

2010

Sklep OVK glede objave seznama kandidatur.

Predčasno glasovanje bo možno v sredo, 06.10.2010 in četrtek 07.10.2010, od 9:00 do 17:00 ure.

Razglas o razgrnitvi osnutkov volilnih imenikov.

Sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin.

Pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanje so določeni v Odloku o plaketiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na območju občine Trzin. Rok za oddajo vlog je 25.10. 2011.

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 10.10.2010

Obrazec za podajo predloga za člana volilnega odbora

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Trzin

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev kandidaturi za župana v Občini Trzin

Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve Župana Občine Trzin, v oktobru leta 2010

Seznam kandidatov za volitve župana Občine Trzin, ki bodo 24.10.2010.

Poročilo OVK o izidu volitev župana.

Poročilo OVK o izidu volitev občinskih svetnikov.

Poročilo OVK o izidu volitev župana - 2. krog. Uradni rezultati.

2006

Obveščamo vas, da so pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanije so določeni v odloku o plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na območju Občine Trzin

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Trzin

Obrazec za kandidaturo za člane občinsega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec za podporo k kandidaturi župana

Vse informacije o volitvah, zakonodaji in obrazcih se dobijo na spletni strani Republiške volilne komisije. Povezava1 , Povezava2

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI TRZIN za redne volitve, v Občinski svet Občine Trzin in volitve Župana Občine Trzin ter referendum, v oktobru leta 2006

Obvestilo o številu volilcev na dan razpisa volitev

Sklep o razpisu referenduma o vprašanju lokacije pokopališča

Neuradni rezultati-župan po voliščih

Volilna udeležba

Neuradni rezultati-OBČINSKI SVET

Neuradni rezultati-občinski svet

Nuradni rezulatati za volitve župana

Neuradni rezultati referenduma

Uradni razultati izidov lokalnih volitev 2006 za župana in občinske svetnike

Poročilo OVK in priloge- uradni rezultati

Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si