Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
Sobota, 20.september 2014

Župan

Spoštovani/a obiskovalec, obiskovalka!

V imenu občank, občanov in Občine Trzin Vas ob pristopu na spletno stran Občine Trzin lepo pozdravljam. Vabim Vas, da obiščete Trzin tudi dejansko in ne le s pomočjo spletne strani, s katero Vas želimo le obvestiti, kar je v Trzinu mogoče videti, slišati, doživeti in tudi dobiti.

V naši občini si resnično in na najboljši možni način podajata roke preteklost in prihodnost. Trzin je bil skozi vso zgodovino živahno križišče, kjer so se srečevali najrazličnejši popotniki, trgovci, furmani pa tudi vojske, ki so se tod spopadale. Bil je znan po uspešnih obrtnikih, dobrih gostilničarjih in naprednih kmetih. Danes deluje v občini več kot 600 podjetij in podjetnikov. Naša obrtno industrijska, bolje rečeno poslovna cona je znana po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Imamo nekaj zelo dobrih gostiln, nekaj lepih kulturnih spomenikov, naravnih vrednot in tudi možnosti za rekreacijo ne manjka. Pri nas lahko vsakdo najde priložnost za zadovoljitev svojih potreb in želja. Pridite in prepričajte se!

župan Občine Trzin

Tone Peršak

Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si