Občinski svet Občine Trzin ima v mandatnem obdobju 2018-2022 naslednja stalna delovna telesa:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

 1. Klavdija TRETJAK - predsednica
 2. Nuša REPŠE - namestnica predsednice
 3. Anton KRALJ
 4. Rado GLADEK
 5. Alenka MARJETIČ ŽNIDER

Odbor za finance in premoženje

 1. Anton PERŠAK - predsednik
 2. Anton KRALJ - namestnik predsednika
 3. Robert MARKIČ
 4. Milica ERČULJ
 5. Jožefa VALENČAK

Statutarno-pravna komisija

 1. Milan KARČE - predsednik
 2. Anton KRALJ
 3. Anton PERŠAK
 4. Alenka MARJETIČ ŽNIDER
 5. Rado GLADEK - namestnik predsednika

Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev

 1. Anton KRALJ - predsednik
 2. Veronika WEIXLER - namestnica predsednika
 3. Dunja ŠPENDAL
 4. Majda MUŠIČ
 5. mag. Jana MELJO

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 1. Alenka MARJETIČ ŽNIDER - predsednica
 2. Anton PERŠAK - namestnik predsednice
 3. Veronika WEIXLER
 4. Anica MUŠIČ
 5. Edward Justin JERAK

Odbor za okolje in prostor

 1. Marko KAJFEŽ - predsednik
 2. Milan KARČE
 3. Klavdija TRETJAK - namestnica predsednika
 4. Barbara SRŠEN
 5. Miha MLAKAR

Odbor za gospodarske javne službe

 1. Nuša REPŠE - predsednica
 2. Milan KARČE - namestnik predsednice
 3. Gregor PEVC
 4. Klavdija TRETJAK
 5. Ivan RAZPOTNIK

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo

 1. Robert MARKIČ - predsednik
 2. Miha PANČUR - namestnik predsednika
 3. Dunja ŠPENDAL
 4. Dušan KOSIRNIK
 5. David ISTENIČ

Odbor za mlade

 1. Miha PANČUR - predsednik
 2. Veronika WEIXLER - namestnica predsednika
 3. Nuša REPŠE
 4. Neža ROGELJ MELJO
 5. David ISTENIČ

Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine

 1. Dunja ŠPENDAL - predsednica
 2. Gregor PEVC
 3. Marko KAJFEŽ
 4. Mitja KOVALJEV - namestnik predsednice
 5. Zinka KOSMAČ