DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Kultura

Naziv Priponke
Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena 8/2001 - Stran: 77
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 11/2003 - Stran: 127
2/2013 - Stran: 30
Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena in Uradni popravek Odloka 9/2008 - Stran: 153
1/2009 - Stran: 8
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena 20/21 - Stran: 168
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin"; Odlok o spremem 9/2008 - Stran: 128
7/09 - Stran: 120
1/11 - Stran: 1
Odlok o lokalni javni arhivski službi in ustanovitvi arhiva Občine Trzin ter Odlok o razveljavitvi Odloka o lokalni javni arhivs 9/2008 - Stran: 158
6/2012 - Stran: 111
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin ter Spremembe in dopolnitve Pravilnika 8/2011 - Stran: 170
8/2012 - Stran: 164
13/16- Stran: 75
Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 5/22 - Stran: 42
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2024 22/23 - Stran: 151
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2023 4/23 - Stran: 12
Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture za leto 2010 v Občini Trzin 7/2011 - Stran: 153
Poročilo
Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2011 5/2012 - Stran: 107
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2012; poročilo o uresničevanju Le 3/2013 - Stran: 97
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2013 in Poročilo o uresničevanju 5/2014 - Stran: 105
5/2014
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2014 in Poročilo o uresničevanju 6/15 - Stran: 68
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2015 in Poročilo o uresničevanju 13/16- Stran: 74
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2017; Poročilo 9/18 - Stran: 59
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018; Poročilo 6/19 - Stran: 81 - sklep
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2019; Poročilo 3/20 - Stran: 9 - Sklep
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020; Poročilo 11/21 - Stran: 78 - sklep
Poročilo LPK 2020
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021; Poročilo 10/22 - Stran: 78
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2022; Poročilo 17/23 - Stran: 87 - Sklep
Poročilo
Seznam spomenikov občinskega pomena, kulturnih spomenikov, ki postanejo last občine in naravnih vrednot, ki jih je potrebno zašč 6/2000 - Stran: 70
Sklep o seznanitvi OS s Poročilom župana o stanju investicijskega projekta Jefačn'kova domačija 7/09 - Stran: 120
Sklep občinskega sveta o seznanitvi z vsebino in podporo k izvedbi projekta “Po poteh dediščine” 2/2003 - Stran: 9
Sklep o seznanitvi z zasnovo projekta Razvoj intelektualne infrastrukture 9/2005 - Stran: 175
Sklep o sprejemu pobude občinskega svetnika, g. Toneta Ipavca in Turističnega društva Trzin, za označevanje domačij s starimi hi 1/01 - Stran: 6
Sklep OS o obravnavi Poročila župana o uresničevanju Občinskega programa kulture za obdobje 2004 - 2007 3/2007 - Stran: 90
Sklep OS o obravnavi Poročila župana o uresničevanju Občinskega programa kulture za leto 2008 4/09 - Stran: 74
Sklep OS o soglasju s predlogom za imenovanje Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale 12/2006 - Stran: 156
Mnenje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale 13/16- Stran: 85
Sklep o seznanitvi OS z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2006 6/07 - Stran: 116
Sklep OS o soglasju k Pravilom javnega zavoda Knjižnica Domžale 11/07 - Stran: 197
Sklep o soglasju k imenovanju gospe Zore Torkar za v.d. direktorice Javnega zavoda Kulturni center Kamnik 8/2002 - Stran: 98
Sklep občinskega sveta o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Antona Savnika za ravnatelja Glasbene šole Domžale 4/2003 - Stran: 31
Sklep o pristopu k soustanoviteljstvu javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 8/2003 - Stran: 69
Sklep o imenovanju centra družbenih dejavnosti in večnamenske dvorane v centru družbenih dejavnosti v Trzinu 10/2003 - Stran: 77
Sklep OS o seznanitvi z dejavnostjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale, Območna izpostava Domžale in Poročilom o i 8/2008 - Stran: 124
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2008 6/09 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2010 5/2011 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2011 5/2012 - Stran: 100
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2012 4/2013 - Stran: 196
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2013 7/14 - Stran: 156
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2014 4/15 - Stran: 58
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2015 4/16 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2016 3/2017 - stran: 36
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017 4/18 - Stran: 26
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2018 5/19 - Stran: 67
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2010 5/2011 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2011 5/2012 - Stran: 99
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2012 4/2013 - Stran: 196
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2013 7/14 - Stran: 156
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2014 4/15 - Stran: 58
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2015 4/16 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2016 3/2017 - stran: 36
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2017 4/18 - Stran: 26
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za poslovno leto 2018 5/19 - Stran: 67
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin za leto 2009 3/10 - Stran: 86
Sklep o predhodnem soglasju k predlogu Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in maldino Trzin 3/10 - Stran: 86
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom KUD-a Franc Kotar Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva za zaščito mladosti Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 98
Sklep o soglasju k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale 1/2012 - Stran: 9
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Trzin; Uradni popravek 2/2013 - Stran: 37
3/13 - Stran: 101
Sklep o sprejemu pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 2014 - 2019 11/14 - Stran: 172
Sklep o soglasju k začetku vodenja postopka za razglasitev župnijske cerkve svetega Florijana za kulturni spomenik lokalnega pom 13/16- Stran: 85