FINANCE IN GOSPODARSTVO

Delitev premoženja

Naziv Priponke
Pogodba o razdružitvi skupnega premoženja Občin Domžale in Trzin 12/1999 - Stran: 185
Sklepi o določitvi delitvenih razmerij med občinama Domžale in Trzin ter dogovor o delitvenem razmerju skupnih finančnih obvezno 5/99 - Stran: 89
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo poslovnega deleža bivše Občine Domžale v podjetju GEO PLIN d.o.o. Ljubljan, pooblast 6/2000 - Stran: 71