Javna naročila - Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin


Datum objave:
08.07.2019
Datum zaključka:
02.09.2019 do 09:00
Status:
Zaključen

Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin

Številka zadeve: 430-0011/2019

Datum: 08.07.2019

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo na področju gradenj za predmet »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin«

Rok za postavitev vprašanj                do 16.08.2019 do 09:00

Rok za predložitev ponudb               do 02.09.2019 do 09:00

Odpiranje ponudb                              02.09.2019 ob 09:05 v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=315510) pod številko JN004785/2019-B01

  • Razpisna dokumentacija
  • Časovnica
  • ESPD obrazec
  • Popis del

PRILOGE k razpisni dokumentaciji