Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020


Datum objave:
07.01.2020
Datum zaključka:
31.01.2020
Status:
Zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020:

- Sklep o začetku postopka

- besedilo razpisa

- obrazec

- obrazec veterani

- vzorec pogodbe

- pravilnik