2. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 16.1.2019

DNEVNI RED 2. redne seje:

1. Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta;
2. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta;
3. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin ter Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin:
3.1. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe;
3.2. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje;
3.3. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo;
3.4. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor;
3.5. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev;
3.6. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev;
3.7. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade;
3.8. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije;
3.9. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine;
3.10. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin;
4. Seznanitev občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.