22. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 11. 2021

DNEVNI RED 22. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 6. 10. 2021;
2. Potrditev zapisnikov 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 22. do 24. 9. 2021 ter 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 22. do 27. 10. 2021;
3. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2020;
4. Lokalni energetski koncept Občine Trzin;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – skrajšani postopek.