23. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 12. 2021

DNEVNI RED 23. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 11. 2021;
2. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2022 v Občini Trzin;
5. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2022;
7. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2022;
8. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2022.