24. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 2. 2022

DNEVNI RED 24. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 12. 2021;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023;
4. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
5. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – skrajšani postopek;
6. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami.