Javna naročila - Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin


Datum objave:
15.01.2018
Datum zaključka:
15.02.2018 do 12:00
Status:
Zaključen

Občina Trzin obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti št.: 430-0001/2018 na področju gradenj pod zap. št. JN000210/2018-W01 za objekt »Preureditev treh križišč v OIC Trzin«

V nadaljevanju je pripeta razpisna in projektna dokumentacija ter obrazec ESPD.

Rok za oddajo vprašanj prek portala je do dne 31. 1. 2018 do 12.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je do dne 15. 2. 2018 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2018 ob 12.30 uri na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

Zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje vabimo k pravočasni oddaji dopustne ponudbe.

Naročnik je dne 19. 1. 2018 uredil razpisno dokumentacijo – razmnožil obrazce pod podpoglavjem 2.2.1,  vsebinsko pa je ni spreminjal

- razpisna dokumentacija

- izvedbeni načrt za izvedbo 1345

- IZN - 1345 popis

- IZN - rondo 1345 - grafike

- popis 1345

- IZN -- izvedbeni načrt 1364

- IZN - rondo 1364-grafike 

- IZN - popis 1364

- popis 1364

- IZN - izvedbeni načrt 1370

- IZN - 1370-grafike

- IZN - popis 1370

- popis 1370

- popisi skupaj

- ESPD