Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

T: 01 564 47 20
E-pošta: inspektorat@trzin.si

Uradne ure na sedežu inšpektorata, Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

1   Seznam predpisov Občine Trzin, na podlagi katerih uradne osebe Medobčinskega inšpektor. in redarstva vodijo prekrškovni postopek
   1.1   Seznam predpisov
   1.2   Neuradna prečiščena besedila predpisov
2   LETNA POROČILA
   2.1   Seznam poročil
3   Interni predpisi
   3.1   Interni predpisi
4   Ostalo