Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo"

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

T: 01 564 47 20
E-pošta: inspektorat@trzin.si

Uradne ure na sedežu inšpektorata, Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo med 9. in 11. uro.

LETNA POROČILA

Seznam poročil

Naziv Priponke
Letno poročilo za leto 2023 Poročilo 2023
Zaključni račun
Posebni del ZR
Letno poročilo za leto 2022 Poročilo 2022
Zaključni račun
Posebni del ZR
Letno poročilo za leto 2021 Poročilo in zaključni račun 2021
Letno poročilo za leto 2020 Poročilo in zaključni račun 2020
Letno poročilo za leto 2019 Poročilo in zaključni račun 2019
Letno poročilo za leto 2018 Poročilo in zaključni račun 2018
Letno poročilo za leto 2017 Poročilo 2017
Letno poročilo za leto 2016 Poročilo 2016
Letno poročilo za leto 2015 Poročilo 2015
Letno poročilo za leto 2014 Poročilo 2014
Letno poročilo za leto 2013 Poročilo 2013
Letno poročilo za leto 2012 Poročilo 2012
Letno poročilo za leto 2011 Poročilo 2011