Javni pregledovalnik prostorskih podatkov PISO/TRZIN omogoča pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov občine Trzin. Podatki so razporejeni po vsebini na več slojev. Vsak sloj za prikazovanje podatkov lahko posebej vklopimo ali izklopimo.

Vstop v pregledovalnik >

Uporaba pregledovalnika prostorskih podatkov:

Viri podatkov:

Opozorilo:

Podatki so informativni. Uradna interpretacija podatkov je v pristojnosti občinske uprave. Uporabniki naj pri tolmačenju informacij upoštevajo veljavnost podatkov (datum stanja podatkov) in točnost podatkov (možne pozicijske in vsebinske napake v prikazih).