Pisni odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov mandat 2018-2022:

 

Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 25. redne seje, dne 20. 4. 2022

2. 6. 2022 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.
2. 6. 2022 Zaklonišča na Kidričevi.
   

Datum:

Odgovori na vprašanja s 24. redne seje, dne 16. 2. 2022

31. 3. 2022 DZiR
31. 3. 2022 Obnova vodovoda na Prešernovi.
   

Datum:

Odgovori na vprašanja s 16. redne seje, dne 16. 12. 2020

10. 2. 2021 Težave pri izvajanju zimske službe.
10. 2. 2021 Prometna varnost pred šolo.
10. 2. 2021 Postavitev znaka na začetku Jemčeve ceste.

4. 2. 2021

Umeščanje obvoznice v prostor.

Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 13. redne seje, dne 17. 6. 2020

21. 9. 2020 Problematika nutrij v Trzinu.
23. 7. 2020 Zamenjava stekel na nadstrešku avtobusne postaje.
23. 7. 2020 Nesorazmerno visoka živa meja na koncu Ulice OF.
23. 7. 2020 Imenovanje Nadzornega sveta JKP Prodnik.

27. 8. 2020

Sklop vprašanj glede priprave OPPN NT-06

Datum:
 

Odgovori na vprašanja in pobude z 11. redne seje, dne 4. 3. 2020

8. 4. 2020 Izpadanje granitnih kock v krožišču v Mlakah.
8. 4. 2020 Pobuda za podelitev mandata za pogovore s Slovenskimi železnicami.
8. 4. 2020 Pobuda za postavitev klopi ob Beli cesti.
8. 4. 2020 Projekt izgradnje kolesarske steze.
8. 4. 2020 Razbremenitev prometa na Jemčevi cesti in ostalih cestah v starem delu Trzina.  
8. 4. 2020 Projekt priprave RPN za umestitev obvoznice mimo Trzina v prostor.
8. 4. 2020 Polomljene naprave na trim stezi.
8. 4. 2020 Načrt ukrepanja CZ v primeru koronavirusa.
8. 4. 2020 Table z oznakami v Trzinu.
   
Datum:
 

Odgovori na vprašanja in pobude z 8. redne seje, dne 9. 10. 2019

21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
   
Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 6. redne seje, dne 24. 4. 2019

5. 6. 2019

Pobuda za ureditev zasenčenja ambulante v Trzinu.

Datum:

Odgovori na vprašanja in pobude s 4. redne seje, dne 20. 2. 2019

27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3 .2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019
27. 3. 2019