Mandat 2014 - 2018

1. Statutarno pravna komisija

 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje

 

3. Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

 

4. Odbor za finance in premoženje

 

5. Odbor za gospodarstvo in kohezijo

 

6. Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo

 

7. Odbor za okolje in prostor

 

8. Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev

 

9. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev

 

10. Odbor za mlade

 

11. Komisija za pobude, vloge in pritožbe

12. Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine