Kontakt Civilne zaščite Občine Trzin: civilna.zascita@trzin.si

1. Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Trzin 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Trzin organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

Dokumenti:

Povezava:  http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm

 

2. Napotki prebivalcem ob nesrečah

Povezava:  http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp1.htm

Sistem monitoringa, opazovanja in kontrole voda, padavin, požarne ogroženosti in zemeljskih plazov https://smok.sos112.si/

Dokumenti:

 

3. Načrti zaščite in reševanja ob nesrečah

Povezava do regijskih načrtov ZiR: http://www.sos112.si/slo/izpostava_page.php?IzpostavaID=5&src=69.htm 

 

4. Izposoja šotorov CZ