Naziv projekta: Table Panorama App

Povzetek ciljev in glavnih aktivnosti: Projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti predhodnega projekta Panorama App petih občin, v katerem sodelujejo občine Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin in Turistična zveza Medvode. Na območju sodelujočih občin bodo na različnih točkah postavljene informativne table. Na tablah bo panoramski posnetek občine z označenimi kolesarskimi in pohodnimi potmi in prikazom drugih zanimivih lokacij (razgledišča, gostišča, naravne in kulturne znamenitosti), z besedilom pa bodo predstavljene zanimivejše lokacije v občini. Table bodo z obstoječo aplikacijo PAN MAP omogočale preplet digitalnega in analognega sveta, informacije o turistični ponudbi v občinah bodo tako približane mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo.
Projekt bo pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se bo v celoti vklopil v informativni sklop štirih povezanih občin.
 
Predstavitev projekta: Šest sosedskih in prijateljskih občin, povezanih v LAS Za mesto in vas je že pred časom vzpostavilo projekt, s katerim je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice. Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne. Opisani projekt je bil nadgrajen z izdelavo mobilne aplikacije PAN MAP, kjer so bile informativne vsebine iz spletnega portala prenesene v sodobno aplikacijo, ki predstavlja novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikacije, obenem pa pomeni inovativno prilagoditev novim razmeram na področju turizma in kulturnih prireditev, ki so se vzpostavile na podlagi epidemije virusa COVID-19.
 
Prijavljeni projekt Table Panorama App predstavlja nadaljevanje opisanih aktivnosti. Namen projekta je postavitev fizičnih informacijskih tabel na različnih točkah na območju sodelujočih občin. Na tablah bo panoramski posnetek občine z označenimi kolesarskimi in pohodnimi potmi. Izpostavljene bodo tudi druge zanimive lokacije, ki bi obiskovalca utegnile zanimati (razgledišča, gostišča, naravne in kulturne znamenitosti). Na tablah bodo poleg tega tudi z besedilom predstavljene zanimivejše lokacije v občini. Table bodo z obstoječo aplikacijo omogočale preplet digitalnega in analognega sveta. Na fizičnem zemljevidu bo uporabnike s pomočjo obstoječe mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid, točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na Google Maps navigacijo, za piko na i bo mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov. S tem bodo informacije o turistični ponudbi v občinah približane tudi mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo. Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. V okviru projekta je predvidena izdelava in tiskanje zgibank.
 
Projekt bo pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se bo v celoti vklopil v informativni sklop štirih povezanih občin.
 
Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev regije, ki se razprostira severno od Ljubljane in sočasno že obstoječim obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi informacijami v regiji. Namen projekta je tudi trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in kulturnih znamenitosti in povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije, ki bodo v novih okoliščinah več prostega časa preživeli v domačem okolju.
 
Partnerji projekta
Vodilni partner: Občina Vodice
Ostali partnerji: Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin, Turistična zveza Medvode
 
Podatki o financiranju
 
Vrednost projekta
Skupna vrednost: 74.708,51 EUR
Upravičeni stroški: 67.461,41 EUR
Pričakovani delež sofinanciranja: 50.596,06 EUR
 
 
logo1logo2obrezanlogo3