1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Trzin imenovala Jernejo Merva Vizjak, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljaviti pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte  varstvopodatkov@trzin.si ali jerneja.merva@dataofficer.si.

 

CIPP/E povezava https://www.credential.net/evx5i6qf?key=c4f347751fabf3c87139a6a27ba918a559be69b808d34da6016a73363c32ffc6C:%5CUsers%5CJerneja%5CDesktop%5CDocuments%5CAltova 

www.dataofficer.si povezava: https://www.dataofficer.si/

 

2. Politika varstva osebnih podatkov 

 

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

 

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Zahteva posameznika za seznanitev z osebnimi podatki

Osebni podatki, ki se zbirajo o vlagatelju: ime in priimek, naslov, po potrebi tudi elektronska pošta in drugi kontaktni podatki (EMŠO, davčna številka, rojstni datum ali drugi ID podatki);

Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let;

Namen: Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na način se obdelujejo.

Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se zbirajo o vlagatelju: ime in priimek, naslov, po potrebi tudi elektronska pošta in drugi kontaktni podatki (EMŠO, davčna številka, rojstni datum ali drugi ID podatki);

Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let;

Namen: Popravek ali dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov.