VARNE TOČKE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V OBČINI TRZIN

Občina Trzin se je v sodelovanju z Osnovno šolo Trzin in Društvom prijateljev mladine Trzin s šolskim letom 2014/15 pridružila Unicefovi mreži Varnih točk.

Varne točke so posebno označeni javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na ulici kraja (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so izgubili ključe, potrebujejo le prijazen nasvet, informacijo ali pa so bile priče kaznivemu dejanju). Varne točke so vzpostavljene predvsem ob poteh v šolo in so označene s posebno nalepko-smejočo se hišico, ki je nameščena na vidno mesto pred vhodom v poslopje. Otroku, ki je v trenutni stiski bodo uslužbenci, usposobljeni za pomoč otroku v Varnih točkah, nudili pomoč.

V letošnjem šolskem letu je v Trzinu 13 varnih točk. Doslej na območju občine Trzin še ni bilo zabeleženih obiskov Varnih točk s strani otrok v stiski.

Šola vse učence ob novem šolskem letu seznani s projektom in jim razdeli urnike z označenimi lokacijami Varnih točk in pomembnimi telefonskimi številkami. Plakati z označenimi Varnimi točkami so izobešeni na šolskih oglasnih deskah, na oglasnih deskah po Trzinu in na občinski spletni strani.

Naj bo ta projekt sporočilo otrokom, da v stiski nikoli niso sami in hkrati poziv vsem odraslim za vzpostavitev varnosti in skrbi za naše otroke in mladostnike, v želji da jim ne bi bilo treba nikoli uporabiti takšne vrste pomoči.

 Varne točke

 

V Trzinu so Varne točke :

 1. Gostilna Orhideja, Testen Boris s.p., Jemčeva 52a, Trzin
 2. Jefačn'kova domačija, Jemčeva 37a, Trzin
 3. Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin
 4. Župnijski urad Trzin, Habatova 15, Trzin
 5. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Mengeška 9, Trzin
 6. Osnovna šola Trzin in enota Vrtec Palčica, Mengeška 7b, Trzin
 7. Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin, Ljubljanska 12f, Trzin
 8. Turistično društvo Kanja Trzin, Ljubljanska 12f, Trzin
 9. Caffe Motorino, Sabina Orel s.p., Ljubljanska 12, Trzin
 10. Dom počitka Mengeš, enota Trzin, Ljubljanska 10a, Trzin-24 ur
 11. Osnovna šola Trzin, enota Vrtec  Žabica, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, Trzin
 12. Pizzeria da Mattia, Einspieler Matjaž s.p., Kidričeva 10a, Trzin
 13. Bistro Mojca, Štembal Marjeta s.p., Blatnica 10, Trzin.

SEZNAM KONTAKTOV!

Lokalna koordinatorka: ga. Nataša Gladek, Društvo prijateljev mladine Trzin

Varna točka!

Vsem sodelujočim prostovoljcem v varnih točkah se zahvaljujemo za sodelovanje. 

Občina Trzin