Ostala delovna telesa:

Sosvet za varnost:

 

 1. komandir Policijske postaje Domžale
 2. rajonski policist Policijske postaje Domžale
 3. ravnatelj Osnovne šole Trzin
 4. župnik fare Trzin
 5. predsednik PGD Trzin
 6. poveljnik CZ Trzin
 7. Irena HABAT
 8. Sašo PAVLOVIČ
 9. Milena KOMPOLŠEK

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 

 1. Raša ŠÖMEN, Trzin
 2. Milena KOMPOLŠEK, Trzin
 3. Aleš BABNIK, Trzin
 4. Milica ERČULJ, Trzin
 5. Gašper PEVEC, Trzin
 6. predstavnik Policijske postaje Domžale
 7. predstavnik Osnovne šole Trzin
 8. predstavnik JVVZ vrtec Trzin
 9. predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

Sestavljajo ga:

 1. Tanja TOMŠIČ, Trzin
 2. Anica MUŠIČ, Trzin
 3. Miloš JANKOVIĆ, Trzin
 4. Milena KRISTAN, Trzin
 5. Neža ROGELJ MELJO, Trzin