Člani občinske volilne komisije:

  1. dr. Dunja JADEK PENSA, predsednica
  2. Helena Emilija OBERSTAR, namestnica predsednice
  3. Andreja PRELC, članica
  4. Tatjana KOPROL, članica
  5. Davor VINKO, član
  6. Olga STOPAR, namestnica
  7. Nina KOZARIČ, namestnica
  8. Milena KOMPOLŠEK, namestnica 

Tajnik Občinske volilne komisije: Aleksander Ilić, tel. št. 01 23 50 558

Namestnica tajnika Občinske volilne komisije: Bojana Lenaršič, tel. št. 01 23 50 554