Člani občinske volilne komisije:

  1. dr. Dunja JADEK PENSA, predsednica
  2. Helena Emilija OBERSTAR, namestnica predsednice
  3. Tatjana KOPROL, članica
  4. Milena KOMPOLŠEK, članica
  5. Andreja PRELC, članica
  6. Olga STOPAR, namestnica
  7. Nina KOZARIČ, namestnica
  8. Matejka CHVATAL, namestnica