1   OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO
   1.1   NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
   1.2   Prostorsko in urbanistično planiranje, posegi v prostor, zazidalni načrti in ureditveni načrti
   1.3   Stavbna zemljišča
   1.4   Varstvo okolja - komunalni odpadki
   1.5   Gospodarske javne službe - komunalne zadeve
   1.6   Stanovanjska dejavnost - poslovni prostori
   1.7   Ceste - promet
   1.8   Ostalo
2   DRUŽBENE DEJAVNOSTI
   2.1   NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
   2.2   Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport
   2.3   Kultura
   2.4   Sociala
   2.5   Zdravstvo
   2.6   Ostalo
3   FINANCE IN GOSPODARSTVO
   3.1   NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
   3.2   Proračun
   3.3   Davki, takse in kazni
   3.4   Osebni in drugi prejemki
   3.5   Delitev premoženja
   3.6   Gospodarstvo in kmetijstvo
   3.7   Ostalo
4   LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST
   4.1   NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
   4.2   Lokalna samoupravna skupnost
   4.3   Občinski svet in njegovi organi
   4.4   Župan, uprava občine in njeni organi
   4.5   Predstavniki občine ali občinskega sveta
   4.6   Nadzorni odbor
   4.7   Občinska volilna komisija
   4.8   Volitve
   4.9   Informiranje
   4.10   Ostalo
5   URADNI POPRAVKI
   5.1   Uradni popravki