LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Informiranje

Naziv Priponke
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu OT in glasilu OT ter spremembe in dopolnitve odloka UPB_1
8/12 - Stran: 172
3/15 - Stran: 43
11/16 - Stran: 68
8/20 - Stran: 171
9/21 - Stran: 73
Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo 4/2008 - Stran: 68
4/2005 - Stran: 97
Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine 6/08 - Stran: 122
Cenik glasila Občine Trzin Odsev in sprememba Cenika 9/21 - Stran: 75
11/23 - Stran: 56
Sklep o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev 13/21 - Stran: 92
Sklep o seznanitvi s poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2023 6/24 - Stran: 22
Sklep o seznanitvi s poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2022 11/23 - Stran: 56
Sklep o seznanitvi s poročiloma odgovornih urednic občinskega glasila Odsev za leto 2021 5/22 - Stran: 48
Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2020 ter Finančnim poročilom 8/21 - Stran: 61
Sklep o seznanitvi s Poročiloma odgovornih urednic občinskega glasila Odsev za leto 2019 ter Finančnim poročilom 5/2020 - Stran: 33
Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2018 ter Finančnim poročilom 5/19 - Stran: 69
Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 2017 ter Finančnim poročilom 4/18 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi s Poročilom odg. urednice občinskega glasila Odsev za leto 2016 ter Finančnim poročilom o poslovanju Odseva 3/2017 - stran: 37
Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2015 4/16 - Stran: 30
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2015 4/16 - Stran: 30
Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovornega urednika glasila Odsev za leto 2014 3/15 - Stran: 43
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2014 3/15 - Stran: 43
Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika glasila Odsev za leto 2013 5/2014 - Stran: 43
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2013 5/2014 - Stran: 44
Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2012 3/2013 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2012 3/2013 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovorneg urednika občinskega glasila Odsev za leto 2011 4/2012 - Stran: 91
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2011 4/2012 - Stran: 91
Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2010 3/11 - Stran: 104
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2010 3/11 - Stran: 104
Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2008 3/09 - Stran: 64
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2008 3/09 - Stran: 64
Sklep poslovniške narave o izročitvi kopij magnetogramov dveh sej OS in javne obravnave predloga sprememb in dopolnitev Odloka o 11/2005 - Stran: 201
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2016 2/2017, stran: 25
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2015 2/2016 - Stran: 10
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2014 1/2015 - Stran: 16
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2013 3/14 - Stran: 21
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2012 1/2013 - Stran: 23
Sklep o seznanitvi OS s poročilom o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2011 1/2012 - Stran: 1
Sklep o seznanitvi s Poročilom o o izvajanju določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2010 2/11 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s strani uprave in vodstva Obči 1/10 - Stran: 6
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb ZDIJZ s strani uprave in vodstva Občine Trzin v letu 2008 1/09 - Stran: 6